Tobakksproduktdirektivet: Nye avgifter

Det er ikke klart enda, men kommer nok i løpet av våren. Før høringen opplyste staten at gebyrene for produkter ville kunne bli ca, 50.000 for registrering første gang, og ca. 20.000 i årlig vedlikeholdsgebyr. I tillegg kommer kostnader til testing av produkter. Det kan dreie seg om alt mellom 50.000 og 500.000 pr. produkt. Og hver gang man endrer et produkt, må en rykke tilbake til start.
Avgiftene vil sannsynligvis foreligge i løpet av våren 2017.