Tobakksproduktdirektivet januar 2018

Så er det bestemt at innføringen av Tobakksproduktdirektivet (TPD) skal utsettes til januar 2018.

Sverige implementerer TPD som planlagt 1. juli 2017, mens Norge altså utsetter.

Det forventes ytterligere utsettelser i dampemiljøet.