Tobakksproduktdirektivet 1. juli 2017

1. juli innføres lovbestemmelsen om standariserte tobakkspakninger her til lands, og røyk- og snuspakker blir grønne og såkalt lite attraktive. I samme drag innlemmes esigaretter/damp under røykeloven, noe som innebærer at reglene der grunneieren selv avgjør om damp tillates i eget lokale ikke lenger gjelder.

Det betyr at damping blir forbudt i følgende lokaler/områder:
– Lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang (§ 25)
– Møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler (§ 25) – finnes noen snevre unntak for sykehjem, oljeplattformer mv.
– Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter (§ 25)
– Barnehagers lokaler og uteområder (§ 26)
– Skolers lokaler og uteområder, elever skal i tillegg være tobakksfrie i skoletiden (§ 27)

Innføring av denne lovbestemmelsen påvirker ikke import eller salg av produktene.


TPD:

Etter en lang kamp mot innføring av TPD (EU sitt tobakksproduktdirektiv), har dampen til tross for at den ikke inneholder tobakk blitt underlagt tobakkslovverket. Det ble sendt inn 643 og 242 høringssvar som respons på høringsnotater for utvikling av nytt lovverk. De fleste høringssvarene kom fra dampemiljøet. NDS deltok også på muntlig høring på stortinget fremfor helse -og omsorgskomiteen.  Nytt lovverk er publisert men ikke iverksatt.

Prosessen mellom EFTA og EU om tobakksdirektivet er årsak for at det er forsinkelser i prosessen med innlemmelse av direktivet. Det var forespeilet at endringer i tobakksskadeloven skulle iverksettes fra 1. juli 2017, men dette er nå utsatt til januar 2018. Stortinget må gi sitt samtykke til at direktivet innlemmes i EØS-avtalen og de holder stengt fra juni til oktober.

Forskrifter og størrelse på gebyrer er ikke publisert men sannsynlige krav er at volum på tanker ikke skal overskride 2 ml. E-væske kan ikke selges i beholdere over 10 ml, nikotinstyrke kan ikke overstige 20 mg/ml med mindre et produkt blir registrert spesifikt som legemiddel og selges som det. Det innføres krav om barnesikring, enkelte tilsetningsstoffer blir ulovlig, feks. fargestoffer og koffein. Helseadvarsler standardiseres og må være på norsk i tillegg til innholdsvedlegg. Produkter må registreres via helsedirektoratet for å tillates solgt i Norge.


Hvordan får jeg tak i dampeutstyr og e-væske?

Dampeutstyr havner under tobakkslovverket pga definert som tobakkssurrogat. Dette kan du kjøpe lovlig i Norge. Det er foreløpig ikke lov å selge eller kjøpe e-væske med nikotin i Norge.

E-væske med nikotin kan en handle fra land innen EU/EØS som har lov til å selge. Du kan ikke handle fra Danmark, Finland eller Ungarn.

De som ikke drar til dampebutikker i Sverige handler på nettet. Du kan etter dagens lovverk innføre for 3 måneders forbruk (inntil 10800 mg). E-væske MED nikotin er foreløpig under legemiddel-loven.

En har lov til å importere til eget forbruk men det kan bli bedt om legeattest som bekrefter at det brukes til røykeslutt. Eksempel på formulering:

“LEGEERKLÆRING IFT RØYKEAVVENNING OG INNFØRING AV RØYKEAVVENNINGSPRODUKT.

Det bekreftes herved at pasienten benytter nikotinholdig inhalasjonsvæske ifm røykeavvenning. Røykeslutt er anbefalt av fastlegen.”